Blokovi i sveske


Blokovi i sveske predstavljaju svakodnevnu potrebu, te sa elegantno izdizajniranom prednjom i zadnjom stranom u koloru, te blago podvučenim Vašim logotipom u knjižnom bloku predstavljaju veoma kvalitetnu reklamu Vaše firme. Vaše je samo da odaberete oblik.

Blokovi


Slika 1

LJEPLJENI BLOKOVI
- 100 listova
- Korice u koloru
- Lijepljeni povez


- 80 listova
- Korice u koloru
- Lijepljeni povez


- 60 listova
- Korice u koloru
- Lijepljeni povez

   
Slika 2

BLOKOVI SA SPIRALNIM POVEZOM
- 60 listova
- Korice u koloru
- Metalni povez


- 80 listova
- Korice u koloru
- Metalni povez


- 100 listova
- Korice u koloru
- Metalni povez


Sveske


Slika 3

LIJEPLJENE SVESKE
- 100 listova
- Korice u koloru
- Lijepljeni povez


- 80 listova
- Korice u koloru
- Lijepljeni povez

 

- 60 listova
- Korice u koloru
- Lijepljeni povez

   
Slika 4

SVESKE SA SPIRALOM
- 60 listova
- Korice u koloru
- Metalni povez


- 80 listova
- Korice u koloru
- Metalni povez


- 100 listova
- Korice u koloru
- Metalni povez